Het team van Solids Processing (vakblad, website, nieuwsbrief) wenst u een voorspoedig 2007. Het afgelopen jaar is voor ons uitermate positief geweest, met name door de interessante contacten en de blijken van waardering die we ontvingen. We willen hierbij een ieder die heeft bijgedragen aan dit succes: adverteerders, lezers, schrijvers, geïnterviewden, etc. hartelijk danken. We hopen dat we in 2007 deze prettige relatie kunnen voortzetten. In dat kader willen we u vragen onze on-line enquete in te vullen, zodat we onze ons vakblad, website en nieuwsbrief verder kunnen verbeteren. href=http://www.solidsprocessing.nl/enquete/lzo target=_new>Klik hier voor deze enquete. Alvast bedankt voor 2 tot 3 minuten van uw tijd!