Een verouderd weegsysteem afbreken en helemaal opnieuw beginnen kan kostbaar zijn en vanuit oogpunt van duurzaamheid ook niet wenselijk. Behouden van wat nog in goede staat verkeert en dat met moderne apparatuur weer in bedrijf stellen zodat het weer vele jaren mee kan, is dan interessanter. Het systeem opnieuw optimaliseren, functionaliteit toevoegen of het juist eenvoudiger en bedieningsvriendelijker maken, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de MOLEN weegautomaten (afzakwegers). De oude weegautomaten van het type EMC(I) of EMI kunnen diverse vulsystemen hebben, zoals: * Kleppen * Trilgoot * Klep- en trilgoot * Transportband De ombouw van de afzakwegers omvat het monteren van een load cell (type C3- OIML-R60) ter vervanging van het hefboomstelsel of eventueel ter vervanging van een krachtopnemer uit eerdere ombouw. De load cell met speciale ophanging wordt in de trekstang gemonteerd en via een junctionbox gekoppeld met de I 410 GFS controller voor de elektronische gewichtsuitlezing en verwerking. De bestaande hefmagneten voor bediening van de kleppen (vulsysteem en weegbak) komen te vervallen en voor bediening van deze kleppen worden dubbelwerkende pneumatische cilinders gemonteerd. Magneetventielen voor bediening van de cilinders worden door de I 410 GFS aangestuurd (outputs voor grof- en fijnvullen). Indien het vulsysteem een trilgoot (220 V) bevat kan deze behouden blijven, mits in goede technische staat. Met behulp van een nieuw relais, veilig in een kastje ingebouwd, wordt de trilgoot aangestuurd door de I 410 GFS. Indien het vulsysteem uit twee kleppen bestaat zal een tweede vulklep-cilinder met magneetventiel gebruikt worden. Inputs op de I410 GFS zijn b.v. “start” en “vrijgave lossen”. Montage en afregelen: De beschreven ombouw van de afzakwegers wordt door onze service dienst volledig ter plaatse uitgevoerd, mits installatie goed en veilig toegankelijk is. Weeg-technisch afregelen, eindcontrole en korte instructie voor bediening van de I410 GFS controller maakt de oplevering volledig. Een MID (OIML-R61) keuring kan door onze service dienst zelf uitgevoerd worden.