De Fabriek van de Toekomst vormt vanaf 4 oktober 2016 letterlijk en figuurlijk het hart van Industrial Processing in de Jaarbeurs. Op een groot demo-plein in hal 12 tonen we hoe u met de technologie die morgen al beschikbaar is, enorme potenties kunt ontsluiten. Alleen de meest in het oog springende technologische innovaties krijgen een plek op dit centrale demo-plein. Hier wordt de verbinding gemaakt tussen bedrijven en technologische toepassingen die binnen afzienbare tijd onderdeel van productieprocessen worden. Van energie naar warmte met Power to Heat van Huikeshoven Er wordt steeds meer groene energie opgewekt door zonnepanelen en o.a. windenergie. Hierdoor wordt het energienet onstabiel en dient gestabiliseerd te worden. Tevens is het positief energie af te nemen, wanneer er een hoge productie is. Power to Heat geeft de mogelijkheid om tijdens de overproductie/piekproductie energie af te nemen en deze op te slaan. Deze opslag is meestal in de vorm van bijvoorbeeld warm/heet water dat later gebruikt wordt in o.a. processen. Power to Heat zorgt er tevens voor dat onder andere energieopwekkingssystemen die fossiele brandstoffen verbruiken, veel minder CO uitstoot geven. Hierdoor worden 3 doelen bereikt: • Stabilisatie van het elektriciteitsnet • Opslag van energie • Reductie van CO2 uitstoot

Geschreven door