Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 15 januari de plannen voor een duurzame, circulaire Nederlandse economie in 2050 in ontvangst genomen. Ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord, waaronder Koninklijke Metaalunie, FME, MKB-Nederland en VNO-NCW, overhandigden de transitieagenda’s. De vijf agenda’s gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Ze zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord.