Bandwegers zijn automatiseringen, bestemd voor de controle op alsmede het regelen en totaliseren van continue stromen stortgoed. Veelal wordt hiervoor een gedeelte van de band gewogen (m/l); de belading per meter band. Een bandlengtemeter bepaalt de verplaatsing (l). Het vermenigvuldigen van beide waarden (m/l x l = m) levert de, over de weger verplaatste, massa. Gelijktijdig wordt veelal de bandsnelheid, de verplaatsing per tijdseenheid (l/t), vastgesteld. Hierdoor is (m/l x l/t = m/t) de materiaalstroom of het debiet te berekenen. De nieuwe instrumenten bieden u tijdens bedrijf dan ook een schat aan informatie, namelijk de: 1. totaal verplaatste massa (m). 2. massastroom, de flow of het debiet (m/s). 3. bandsnelheid (l/t). 4. bandbelading (m/l). Naast het verstrekken van deze informatie is het verder mogelijk de toevoer naar de band af te schakelen en/of te regelen. Zo is de materiaalstroom te regelen en kan een vastgestelde massa afgeleverd worden. Het biedt 3 ingangen, 4 uitgangen en communicatie via Ethernet en USB. Als optie zijn er een analoge uitgang en communicatie via RS232, RS422/RS485, CANbus en Profibus. Mogelijkheden: 1. dynamische effecten onderdrukken doordat u het bandprofiel vastlegt. 2. via het menu weergave van de massastroom, bandsnelheid, totaal getransporteerde massa en de belading per m band. 3. aan en uit schakelen van de band en de materiaaltoevoer. 4. bewaken van de bandlengtemeter. 5. regelen van de massastroom (optie). 6. afslaan op een ingesteld gewichtstotaal.