Voortzetting cursusactiviteiten PATON bij Stichting PAO onder de naam PAO Techniek De cursusactiviteiten van PATON BV op postacademisch technisch gebied, worden vanaf 1 maart 2010 voortgezet door Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) te Delft. Hiermee ontstaat één compacte maar krachtige organisatie voor al het postacademisch onderwijs in de techniek, het technisch management en de β-wetenschappen. PAO was al actief op de vakgebieden Bouwkunde, Civiele Techniek, Gezondheidstechniek, Milieutechnologie, Vervoerswetenschappen en Verkeerskunde. Daar komen nu de volgende vakgebieden bij: - Elektro- en Energietechniek - Health, Safety and Environment - Laboratoriumtechniek en –management - Personal Skills - Procestechnologie - Quality Assurance and Statistics - Systems and Control - Technisch Management en Technische Informatica - Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen Deze vakgebieden worden door PAO gepresenteerd onder de naam PAO Techniek. Dit wordt gedaan om onderscheid te maken tussen de bestaande en de nieuwe vakgebieden van PAO. De voortzetting van de activiteiten maakt het mogelijk dat het al geplande cursusprogramma van PATON kan worden voortgezet vanaf medio maart 2010. N PAO Techniek en PAO richten zich op afgestudeerden op HBO- of academisch niveau, die actief zijn in technische vakgebieden en de β-wetenschappen. Het huidige PAO team krijgt uitbreiding van twee opleidingsmanagers die van PATON afkomstig zijn. Ir. Rob van Helvoort en drs. Marije van Mannekes zijn verantwoordelijk voor de PAO Techniek cursussen. Directeur van Stichting PAO en PAO Techniek is ing. Rob Gremmee. De nieuwe organisatie krijgt actieve steun van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA. Daarnaast zijn de drie technische universiteiten nauw betrokken bij PAO Techniek.