Het niveaumeetsysteem meet continu de inhoud van silo’s, tanks, bunkers door gebruik te maken van de Plug-In rekstrook sensor. Deze sensoren worden op de juiste weegtechnische manier eenvoudig gemonteerd in de steunen van een silo, bunker, tank, of mechanische contructie, terwijl de meting buiten de silo plaats vind, het product komt dus niet in contact met de meetsensoren. De werking is eenvoudig doordat het gewicht of niveau in de silo, bunker, tank, of constructie stijgt of daalt, stijgt of daalt de materiaalspanning in de steunen, deze spanningsverandering wordt gemeten door de Plug-In rekstrook sensor en vervolgens vertaald via een mv-signaal naar een digitale aanduiding, die de continue inhoud van silo, bunker, tank, of constuctie heel nauwkeurig aangeeft.