BULK .ID en Heros Sluiskil zijn business partners voor het leven. Begin 2015 is BULK .ID gestart met de engineering van de non-ferro plant. Filip Speleers en Frank Maerten hebben samen met het technische team van Heros een concept uitgewerkt en testen laten uitvoeren bij leveranciers om te zien welke kwaliteit er bij de eindproducten gehaald kan worden. Het resultaat was verbluffend. De kernactiviteiten van Heros Sluiskil zijn afvalstoffen inkopen, schoonmaken, sorteren en weer verkopen als grondstof voor de bouw en industrie. Centraal staat het opwerken van AEC-Bodemas. AEC-Bodemas is een restproduct dat overblijft na verbranding van afval in een Afval Energie Centrale (AEC). Deze ruwe AEC-Bodemas is steenachtig materiaal dat bestaat uit gesmolten en samengeklonterde verbrandingsproducten, zoals zand, steen, glas, porselein en metalen, welke zijn vermengd met de resten van verbrande producten. Jaarlijks werkt Heros Sluiskil ca. 650.000 ton ruwe AEC-Bodemas op tot nieuwe bouw- en grondstoffen. Green Deal Verduurzaming In 2017 werd de bestaande Centrale Bodemas Opwerking Installatie (CBOI) flink uitgebreid. Heros investeerde hiervoor in een splinternieuwe nonferro fabriek. Het doel van de plant is om de teruggewonnen metalen zodanig te zuiveren dat ze rechtstreeks verkocht kunnen worden aan metaalsmelterijen en aluminiumproducenten. Dit alles kadert in de Green Deal Verduurzaming. 99% zuivere fracties De basis van de opwerking tot producten vindt plaats in de CBOI en non-ferro fabriek. Tal van Spaleck zeven, TrennSo luchttafels, Steinert magneten en Steinert non-ferroscheiders dragen zorg voor het behalen van optimale metaalkwaliteit. De non-ferro fabriek maakt gebruik van een nieuw proces, waarbij de vervuilde non-ferro metalen uit de CBOI eerst worden vermalen en waar vervolgens de stroom wordt gescheiden in lichte metalen, zware metalen en een resterende minerale fractie. De eerste metingen leverden al verbluffende resultaten op van 99% zuivere fracties van de zware metalen en >95% zuivere lichte metalen. De directeur van Heros Sluiskil aanschouwt met genoegen dat de nieuwe AEC Bodemas opwerking installatie 2017 en de daaraan gerelateerde non-ferro fabriek tijdig gerealiseerd zijn. “Het voelt als de kroon op het werk. Alle nieuwe installaties zijn nog voor de zomervakantie operationeel, precies zoals beoogd.”zegt Arie De Bode.