OEEOffice werkt integraal met TDOffice samen maar kan ook zelfstandig ingezet worden. Door het vastleggen van normen voor productlijn combinaties en de daadwerkelijke productiecijfers daar tegen af te zetten kunnen verbetertrajecten ingezet worden. OEEOffice Om de efficiency van een organisatie, productielijn en/of installatie te bepalen zal vastgelegd moeten worden welke maximale snelheden/hoeveelheden haalbaar zijn binnen een bepaalde periode. Door deze maximale gegevens af te zetten tegen de gerealiseerde gegevens is de efficiency te bepalen. Hierbij speelt de verhouding goed/afgekeurd product een rol zodat registratie van de goedgekeurde en afgekeurde (en her te bewerken) hoeveelheden wenselijk is. De volgende werkwijzen zijn mogelijk: * Volledig handmatig: alle gegevens worden handmatig ingevoerd. * Semi automatisch: via touchscreen knoppen kunnen start/stop activiteiten geregistreerd worden met reden van de stop. * Vol automatisch: via PLC’s kan data worden aangeleverd inzake start/stop activiteiten, eventueel aangevuld met reden van de stop.