Op woensdag 21 november 2012 vindt in de ochtend de NTA 8080 ledendag plaats. Deze dag brengt de professionals bij elkaar die vanuit diverse invalshoeken betrokken zijn bij het produceren, verwerken, verhandelen of inzetten van duurzame biomassa. Aanmelden is (ook voor niet-leden) mogelijk via dit inschrijfformulier. Het gebruik van voedselgewassen voor brandstoffen en energieopwekking staat meer en meer onder druk vanwege het risico op indirect land-use change (ILUC). Deze maand publiceerde de Europese Commissie een wijzigingsvoorstel voor de Renewable Energy Directive (RED) en de Fuel Quality Directive. Daarin wordt vergroting van het marktaandeel van geavanceerde (Low-ILUC) biofuels sterk gestimuleerd. Het voorstel is zelfs om de energie inhoud van Groengas en andere biofuels die worden geproduceerd uit reststromen 4 maal mee te tellen. In aansluiting op deze ontwikkelingen hebben wij een programma samengesteld met sprekers die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij de materie. Zij delen hun ervaringen en ideeën, maar bovenal wisselen zij graag van gedachten met de deelnemers over de dilemma`s.