Op 5 oktober a.s. organiseert NNZ in samenwerking met internationale experts en markt-partijen uit de verpakkingsbranche een seminar over explosieveiligheid. Een actueel thema, omdat de Europese Commissie hierover ATEX-richtlijnen heeft uitgevaardigd waaraan alle bedrijven op 1 juli 2006 moeten voldoen. De richtlijnen zijn van toepassing voor bedrijven die te maken hebben met verwerking, transport of opslag van stoffen die explosiegevoelig kunnen zijn. Zie de kalender voor meer informatie.

Geschreven door