<b>Nieuwe vlamdovende band voor vergroten veiligheid in elevator </b> Vraag naar veiligheid in en om de elevator is een vraagstuk dat onderhevig is aan aanpassingen van de daarvoor geldende richtlijnen. Statistieken beschrijven de elevator als één van de gevaarlijkste installaties vanwege het reële explosierisico. 30-40 procent van stofexplosies wordt veroorzaakt door elevatoren. Een gesloten systeem in combinatie met het transporteren van brandbaar bulkmateriaal verklaren het explosiegevaar. Onderzoek toont aan dat dit eenvoudig is te voorkomen en schade goed te beperken is met preventieve en curatieve procesbewakingssystemen. Om verspreiding van brand te voorkomen en het risico van een explosie verder te limiteren kan er gekozen worden voor een antistatische ISO 284 en vlamdovende ISO 340 (= DIN –K-) elevatorband. Naast onze Polysur® types 272 en 278 die al vlamdovend zijn en andere kwalificaties kennen, hebben wij onze standaard elevatorbanden uitgebreid met de extra kwalificatie vlamdovend conform ISO 340 en opgenomen in onze range Polysur® elevatorbanden genaamd “Polysur® type 275-K”.

Geschreven door