Shell bouwt een nieuwe ontzwavelingsfabriek op de raffinaderij in Pernis. Hierdoor wordt de productiecapaciteit voor schone diesel en huisbrandolie aanzienlijk verhoogd. De nieuwe fabriek produceert een laagzwavelige brandstof, volgens de laatste Europese milieuspecificaties. Dankzij de bouw, die volgens plan in de tweede helft van 2011 gereed is, handhaaft Shell Pernis zich als één van de grootste productielocaties van de Shell Groep. Per dag worden er 416.000 vaten ruwe olie verwerkt. De investering in de fabriek bedraagt ruim € 300 miljoen. <i>Foto: Aeroview; Shell Pernis met op de voorgrond de raffinaderij</i> Duitsland De vraag naar schonere diesel stijgt de laatste jaren aanzienlijk. Die schonere brandstof gaat niet alleen naar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, maar in belangrijke mate ook, als huisbrandolie, naar huishoudens in Duitsland. De huisbrandolie moet daar voldoen aan nieuwe, strenge eisen ten aanzien van het zwavelgehalte in het product. Rotterdam strategisch Executive Vice President Global Manufacturing van Shell Downstream, Tom Botts, onderstreept de belangrijke positie van de Nederlandse raffinaderij: “Shell Pernis vormt een strategische locatie voor ons in Europa. De ligging, de infrastructuur en de kennis en ervaring garanderen een hoogwaardige capaciteit voor het importeren van ruwe grondstoffen, het produceren en mengen van producten en wereldwijde export.” Veel werk Op het hoogtepunt van de bouw van de fabriek werken ongeveer 1300 man extra op het complex van Shell Pernis, naast de 2100 eigen Shell-medewerkers. <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td height=30>Meer informatie:   </td><td> class=pyl0 href=http://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws/persberichten/2009/20090813_02.jsp target=_blank>Externe link </td></tr></table>