REKO investeert in het Rotterdamse havengebied 125 miljoen euro in een tweede installatie voor thermische reiniging van teerhoudend asfaltgranulaat. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Volgens planning zal de nieuwe installatie midden 2020 in gebruik worden genomen. Deze zal jaarlijks 1,2 miljoen ton reststoffen, een mix van teerhoudend asfaltgranulaat en dakleer, volledig gaan omzetten in primaire grondstoffen, elektriciteit en warmte. De nieuwe installatie is door gebruik van de nieuwste technieken aanzienlijk efficiënter dan zijn voorganger. Hij verbruikt niet alleen minder energie, maar wekt ook meer energie op. De installatie kan voor maar liefst 50.000 huishoudens elektriciteit opwekken. REKO heeft met de nieuwe installatie de grootste capaciteit ter wereld om dit soort verontreinigde bouwstoffen volledig te recyclen. De installatie wordt tevens geschikt gemaakt om ook warmte in de vorm van heet water aan het warmtenet te kunnen leveren. Voor de realisatie van dit specifieke onderdeel van de installatie draagt het Havenbedrijf Rotterdam € 1 miljoen bij. De nieuwe installatie van REKO kan straks flexibel kiezen in welke mate de energie die vrijkomt bij het reinigingsproces, wordt omgezet in warmte en/of elektriciteit. Als er in de stad warmte nodig is, levert REKO die warmte. Is deze warmte niet nodig (bijvoorbeeld in de zomer) dan wordt zij omgezet in elektriciteit.