Eind 2016 is de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (IEC 60204-1:2016) gepubliceerd. IEC 60204-1 beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines. Deze eisen moeten leiden tot veiligheid van personen, consistentie in besturing en bedienings- en onderhoudsgemak. IEC 60204-1 is van toepassing op de complete elektrische installatie van een machine. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: - Applicaties welke gebruik maken van ‘Power Drive Systems’ (PDS) zoals frequentie-omvormers (met Safe Torque Off); - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC); - Bepaling kortsluitstroom; - Potentiaalvereffening; - Documentatie. Afgelopen oktober is de norm <i>goedgekeurd voor harmonisatie</i> onder de Machine- en laagspanningsrichtlijn. Voor meer informatie over het meewerken aan de norm en de normcommissie, kunt u contact opnemen met NEN Industrie&Veiligheid.