Wat direct mijn aandacht trok was de functie “Create new Model from SolidWorks model”. Deze functie genereert een Tacton-model van je SolidWorks-model. - Het creëert een nieuw Tacton model, met dezelfde component design tree als het SolidWorks-model. - Het kent alle aangemaakte componenten toe aan de overeenkomende SolidWorks-parts. Het zoekt tevens alle benoemde SolidWorks-parameters binnen ieder part en kent deze toe aan een Tacton-attribuut. - Het geeft alle attributen een initieel domein, welke een integer bereik hebben van de actuele waarde, tot en met de “actuele waarde x 2”. - Het maakt voor iedere “suppressed” SolidWorks-feature die wordt gevonden een boolean attribuut aan. - Het maakt tabellen en varianten aan voor alle custom SolidWorks-configuraties die gevonden worden en kent deze aan elkaar toe. - Het maakt een all.select(…).equal constraint aan indien er twee of meerdere parameters met exact dezelfde naam en domein gevonden worden. - Het zorgt ervoor dat alle componenten die “suppressed” zijn, een qty attribuut krijgen om de suppression state te bedienen. - Het maakt een 2-Staps Gebruikers Interface aan, waar de eerste stap een veld heeft voor ieder type- en qty-attribuut. En de tweede stap een veld heeft voor iedere parameter, onderverdeeld in Groups, gebaseerd op het component. Dit bespaart de gebruiker veel werk bij het aanmaken van nieuwe modellen. Doordat Tacton ook automatisch een Gebruikers Interface aanmaakt, is het mogelijk het model direct te starten en bedienen in TactonWorks Engineer. Meerdere talen Het is in de nieuwe versie mogelijk het model te vertalen. Maar ook om TactonWorks Studio en de Run-Time applicatie naar een andere taal (door de eindgebruiker) om te zetten. Standaard volgorde De optie “Default on Fields” is bij de geavanceerde eigenschappen vervangen door “Default Order”. Met deze optie is het mogelijk één of meerdere waarden (door een komma gescheiden) toe te voegen, in de volgorde die de Tacton-engine moet gebruiken. Een voorbeeld. Als je het attribuut ‘a’ een domein van ‘1..100’ geeft. En je definieert een Standaard Volgorde van ’20, 40, 60’. Dan kent deze als de configurator wordt gestart aan het attribuut ‘a’ een waarde van 20 toe. Stel je legt vast dat attribuut ‘a’ niet gelijk kan zijn aan ‘b’. En ‘b’ heeft de waarde van 20, dan zal de waarde van ‘a’ wijzigen in 40, vanwege de standaard volgorde. Include editor Het is nu tevens mogelijk TCX modellen en Java scripts (door ze te ‘includen’ in het Tacton model met behulp van de Include Editor) te beheren. Als je een TCX model insluit, worden alle Tacton-objecten met het model samengevoegd waarin je deze insluit. Als je vervolgens de Root of reference inclusions in Tacton Studio wijzigt, worden deze direct toegepast in TactonWorks Studio. Naast dit alles zijn er diverse kleinere nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Maar denk ook aan verbeteringen van de performance en bestaande functies.

Geschreven door