Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën voor Renewable Chemistries, die gebruikmaken van hernieuwbare koolstofbronnen in plaats van fossiele bronnen. Een van die technologieën is Mekong, een milieuvriendelijk, op planten gebaseerd alternatief voor MEG om industriële suikers te produceren. Avantium heeft besloten om een nieuwe demonstratiefabriek voor de Mekong-technologie te vestigen in Chemie Park Delfzijl. Dit is een belangrijke stap in het commercialiseren van de productie van plantaardige MEG, een fossielvrije grondstof voor producten zoals plastic materialen en textiel. De demonstratiefabriek zal een capaciteit hebben van ongeveer 10 ton monoethyleenglycol (MEG) op plantaardige basis. De bouw ligt op schema en de opening staat gepland voor de tweede helft van 2019. Een belangrijke factor achter het besluit om de Mekong-fabriek in Delfzijl te bouwen, is een subsidie ​​van € 2 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, gefaciliteerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Deze subsidie ​​is bedoeld om innovatie te versnellen in de zoektocht naar een koolstofarme economie.