Bestemd voor U bent veiligheids-, productie-, of onderhoudsmanager, danwel proces- of instrumenterings-ingenieur. U draagt verantwoor-delijkheid bij het implementeren van het HSE-beleid. Voor het volgen van dag 2 wordt voorkennis verondersteld op het niveau van dag 1. Resultaat Na deze dag(en) weet u precies wat instrumentele beveiliging betekent en op welke manier het invloed heeft op uw dagelijkse werkzaamheden. U bent in staat de belangrijkste begrippen en concepten van IEC 61508 en/of IEC 61511 te communiceren binnen uw organisatie, zowel naar uw management als naar uw collegas en medewerkers, en te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Dag 1: 10 november 2005. Functionele Veiligheid volgens IEC 61508: Introductie tot het bepalen van SIL, het ontwerpen van (programmeerbare) veiligheidssytemen en het selecteren van veiligheidscomponenten. Dag 2: 17 november 2005. Instrumentele Beveiligingen voor de Procesindustrie volgens IEC 61511: SIL classificatie en het ontwerpen van instrumentele beveiligingen in de praktijk. Kijk op de website onder opleidingenkalender voor meer informatie.