Jöst heeft een nieuwe brochure voor de chemie- en voedingsmiddelenbranche en toont hiermee een duidelijk overzicht van triltechnische toepassingen voor hoogwaardige en veeleisende processen. Transporteren gaat efficiënt en produktvriendelijk met trilgoten en trilpijpen, zelfs bij lange afstanden. Zeefmachines voor eindcontrole bij fijne materialen of voor afscheiding van te lang granulaat of voor classificeren van korrelachtige producten of zelfs voor ontwateren. Thermische processing met triltechniek voor droging en koeling van bulkgoederen. Voorbeelden hiervan zijn de innovatieve spiraaltransporteurs en de wervelbedsystemen van Jöst.

Geschreven door