Het Havenbedrijf Rotterdam, de deelstaat Espirito Santo, de gemeente Presidente Kennedy en projectontwikkelaar Terminal Presidente Kennedy (TPK) ondertekenden tweede paasdag 9 april om 15.00 uur (locale tijd) in Vitória, Brazilië een overeenkomst voor de ontwikkeling van Porto Central, een nieuwe haven in Brazilië. De zo genoemde ‘greenfield port’ moet nog worden aangelegd en komt in het uiterste zuiden van de provincie Espirito Santo, ten noorden van São Paulo en Rio de Janeiro. Het gaat om een industriehaven voor de overslag van olie, gas, offshore services, droge bulk en stukgoed aan diep zeewater. Het is de bedoeling dat over enkele jaren het eerste schip in de nieuwe haven zal binnenlopen. 2012 en 2013 worden gebruikt om de markt te benaderen en de benodigde vergunningen te verkrijgen. In de eerste fase wordt aangevangen met de bouw van een 1.000 hectare grote industriehaven. Joint venture Voor de ontwikkeling van Porto Central gaat het Havenbedrijf een samenwerkingsovereenkomst sluiten met TPK, een groep Braziliaanse ondernemers die ervaring hebben opgedaan in de mijnbouw en offshore. Daarbij zal de deelname van het Havenbedrijf voornamelijk bestaan uit de inzet van expertise en kennis in het haven management. Deze samenwerkingsovereenkomst zal worden omgezet in een joint venture als aan een aantal essentiële voorwaarden (zoals vergunningen en eerste contracten met klanten) is voldaan. Porto Central wordt een haven volgens het in Rotterdam beproefde landlord-principe. De eigenaar ontwikkelt de infrastructuur en verhuurt de grond aan de terminal operators en andere gebruikers van de haven, die op hun beurt weer investeren in hun eigen business-specifieke suprastructuur.