Als werkgever bent u verplicht een explosie veiligheidsdocument te kunnen voorleggen, wat laat zien dat uw bedrijf is doorgelicht wat betreft explosierisico’s en passende maatregelen heeft getroffen om een veilige omgeving te garanderen. Jongerius en Govatec Verder hebben al jaren ervaring met het bouwen van complete systemen en leveren van componenten onder ATEX 95. Voor zowel nieuwbouw als aanpassen van bestaande installaties naar ATEX 95. Dit laatste vraagt de nodige creativiteit en kennis van de beschikbare technieken en mogelijkheden die de ATEX 95 biedt voor bestaande systemen. Hiernaast is proceskennis natuurlijk een must om een optimale oplossing te kiezen. Wij hebben voor u als producent deze dienst beschikbaar. De Jongerius/Govatec Verder aanpak - Wij bieden u een gratis Quick-Scan aan om te beoordelen of u te maken heeft met explosie gevaarlijke producten en waar eventueel aanpassingen nodig zijn in uw proces of installatie. - Vervolgens doen wij u een aanbieding voor het uitvoeren van de risico inventarisatie. Wij doen dit samen met externe specialisten die niet alleen kijken naar zaken die ons vakgebied betreffen maar ook naar zaken zoals verlichting, laadstations, dampen etc. - Aan de hand van deze risico inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin mogelijke oplossingen en aanbevelingen. Bent u geïnteresseerd, bel ons dan voor een persoonlijk advies.