Dinnissen heeft nieuwe ATEX-certificeringen ontvangen voor de batchmengers, continumengers en vacuümcoaters die het bedrijf ontwikkelt. Dankzij deze ATEX zone 20 (inwendig) typegoedkeuringen voldoen de Pegasus® mengers van Dinnissen aan de nieuwste Europese regelgeving en aan de strenge eisen uit de markt. Wat zijn ATEX-certificeringen? Bedrijven die werken in omgevingen met gas- en/of stofexplosiegevaar dienen te werken volgens protocollen en eisen die de veiligheid en gezondheid van medewerkers waarborgen. Hiervoor zijn de Europese ATEX-richtlijnen, afgekort van atmosphere en explosible (Frans), opgesteld, die producenten wettelijk verplichten om middels ATEX-zones aan te geven waar explosieve stoffen aanwezig zijn. Deze zones moeten worden opgenomen in een explosieveiligheidsdocument. De ATEX-richtlijnen beschrijven de normen waaraan apparaten en producten aan moeten voldoen in omgevingen met explosierisico’s. ATEX zone 20 typegoedkeuring voor batch-, continu- en vacuümmengers De Pegasus® mengers van Dinnissen hebben ATEX zone 20 (inwendig) typegoedkeuring. Dankzij deze nieuwe certificering kan Dinnissen producenten in de stortgoedindustrie beter van dienst zijn. De batch-, continu-, en vacuümmengers van Dinnissen kunnen zonder risico’s geïmplementeerd worden binnen bestaande productielijnen en zijn veilig in gebruik tot oppervlaktetemperaturen van 135 graden Celsius en een minimale ontstekingsenergie (MIE) van 3 millijoule (mJ). De certificeringen zijn verkregen voor batch-, continu-, uitrijdbare en vacuümmengers met de volgende productiecapaciteiten: •Batchmengers van 10-9000 liter per batch •Uitrijdbare mengers van 60-6500 liter per batch •Continumengers van type 2-300C •Vacuümmengers van 10-3000 liter per batch Voor meer informatie over de Pegasus® mengtechnologie en ATEX-richtlijnen van Dinnissen, neem dan contact op met de ATEX-specialist van Dinnissen. Ook wanneer uw organisatie verdere of strengere eisen hanteert op gebied van veiligheid of hygiëne kan Dinnissen u helpen met een oplossing passend binnen uw productieproces.