2-daagse cursus: 2 en 3 februari, Utrecht Wie kent het niet, dagelijkse problemen overschaduwen de mogelijkheid om continu te verbeteren. Iedere dag moeten brandjes worden geblust en elke maand wordt de balans opgemaakt om te verklaren wat (wederom) fout is gegaan. De gestructureerde (Japanse) TPM-methode richt zich op het verbeteren van de bovenstaande situatie door het (vaak verborgen) verbeterpotentieel, van de gehele organisatie, aan te spreken. TPM maakt actief gebruik van ideeën, creativiteit en betrokkenheid van alle medewerkers. Wie denkt dat zijn/haar organisatie een dergelijk potentieel mist, zal verrast komen te staan tijdens het gebruik van verschillende TPM-concepten! TPM biedt een concreet programma dat wereldwijd al in duizenden organisaties is toegepast. Ook in Nederland lukt het, bedrijfsprocessen substantieel beter te beheersen en kosten te verlagen. TPM levert een aanwijsbare bijdrage kan aan het bedrijfsresultaat. Minimaliseren van onderhoudskosten enerzijds en verhogen van flexibiliteit en beschikbaarheid anderzijds, gaan vaak moeilijk samen. Alleen een gezamenlijke gestructureerde visie en werkwijze van productie, engineering en onderhoud (waarna ook marketing, kwaliteit en R&D zullen volgen) kan deze impasse doorbreken. Programma Tijdens deze twee dagen komt de gehele structuur van TPM aan bod komt, alsmede de meest gebruikte gereedschappen. Het bereiken van resultaat en het borgen hiervan staat centraal.