JÖST "Schwingungstechnik", gespecialiseerd in de productie van tril(transport)apparaten en zeven, heeft op haar fabrieksterrein een compleet nieuw testcentrum gebouwd. De oude behuizing was te krap geworden en voldeed niet meer aan de wensen van deze tijd. Met name de toename van de vraag naar (thermische) procesinstallaties verlangde een grotere diversiteit aan faciliteiten en testapparatuur. Drogen, koelen en zonodig verwarmen van producten zijn veel toegepaste applicaties waarvoor uiteenlopende oplossingen bestaan en waar veel aan gerekend kan worden, maar waar praktijkproeven toch het definitieve uitsluitsel moeten geven. Daarnaast zijn sinds de overname van Bückmann Sortiertechnik ook alle testinstallaties met de diverse windzifters meeverhuisd en in het nieuwe testcentrum ondergebracht. Uiteraard zijn klanten van harte welkom om bij de proeven met hun producten aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie onze website.

Geschreven door