Op 13 oktober 2011 is het eerste Centre of Excellence met het Innovation Lab op het gebied van de Organische Chemie officieel geopend aan de Radboud Universiteit. Beide zijn het resultaat van krachtenbundeling tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het initiatief is mede tot stand gekomen door de Regiegroep Chemie en sluit naadloos aan bij haar ambities om de innovatieve slagkracht van de Nederlandse chemie te vergroten. De opening van het Innovation Lab is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een van de activiteiten van de Topsector Chemie. Het Centre of Excellence is het resultaat van een jarenlange samenwerking van de twee universiteiten op het gebied van de organische chemie. Het nieuwe expertisecentrum kan toonaangevend onderzoek verrichten op alle maatschappelijk relevante thema’s die een raakvlak hebben met de moleculaire wetenschappen, zoals gezondheid, energie en duurzaamheid. ‘Het heeft expertise en voldoende kritische massa over het gehele spectrum van de organische chemie: van life sciences tot en met zonnecellen. De groep onderzoekers binnen het centrum is in staat om elk molecuul te maken of te ontwerpen’, aldus Jan van Hest, hoogleraar Bio-organische Chemie. Onderwijs, onderzoek en valorisatie Het Centre of Excellence richt zich op onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie. De valorisatie vindt plaats binnen het Innovation Lab. Het Innovation Lab biedt onderdak aan innovatieve bedrijven: spin-offs op het gebied van nieuwe chemie, diagnostische tests, medicijnontwikkeling en biomedische materialen. Beide universiteiten willen meer vernieuwend, grensverleggend en maatschappelijk relevant chemisch onderzoek doen, invulling geven aan het aspect `duurzaamheid`, meer studenten nog beter opleiden door aantrekkelijke en nieuwe programma’s aan te bieden en het bedrijfsleven meer bij het onderwijs te betrekken. In deze setting heeft het Innovation Lab als doel de wetenschappelijke en technologische kennis tot maatschappelijke waarde te brengen (valorisatie). De Regiegroep Chemie is verheugd met de bundeling van talent en innovatiekracht in dit expertisecentrum. Dit initiatief zorgt er mede voor dat de sector voorop blijft lopen in wetenschap, innovatie en bedrijfsprestaties. `Met de drie pijlers – onderzoek, onderwijs en valorisatie – sluiten de activiteiten van dit expertisecentrum goed aan op de kennis- en innovatieactiviteiten die dit voorjaar zijn geformuleerd in de actieagenda van Topsector Chemie’, aldus Regiegroep Chemie- voorzitter Rein Willems.