Een nieuw en verbeterd filter management systeem ™ maakt ingrijpen van de operator overbodig en beperkt het verlies aan goed product tot een minimum. Dit recent door Russell Finex gelanceerde systeem functioneert door het nauwkeurig volgen en controleren van de belangrijkste procesparameters. Het doel van het installeren van een filtratiesysteem in een productieproces is de productkwaliteit te verbeteren en/of te bewaken door de oversizevervuiling te verwijderen. De kenmerken van de grove fractie kunnen enorm verschillen en zijn toepassingsafhankelijk. In alle gevallen dient een systeem te worden gebruikt dat regelmatige en veilige lossing garandeert. Dit is van zeer groot belang als gevaarlijke producten worden verwerkt, die de operators zouden kunnen verwonden bij onjuiste handelwijze. Het Filter Management Systeem ™ kan worden toegepast bij vele filtersystemen en lost automatisch, zonder ingrijpen van een operator, de grove fractie. Daar het systeem zowel op verschildruk als bedrijfsdruk werkt, wordt elk risico op schade aan het filter zowel als aan op-/neerwaartse stroming vermeden, zelfs als er overdruk in het systeem ontstaat. Het nieuwe en verbeterde Filter Management Systeem ™ is v.v. de nieuwste controletechnieken en een eenvoudig besturingsmenu, dat gemakkelijk te installeren en te bedienen is, waardoor kostbare tijdwinst ontstaat. De standaard kenmerken: -grofafvoer op tijdmeting, waarbij de losklep d.m.v. timers opent en sluit. De timers zijn nauwkeurig in te stellen voor een continue werking. -snelle afvoer om blokkerigen te verwijderen: als de oversize moeilijk af te voeren blijkt, kunnen de kleppen automatisch snel achter elkaar openen om die te verwijderen, zonder dat het proces hoeft te worden gestopt. -grofafvoer door drukverschilmeting. Twee additionele drukmeters worden op in- en uitlaat van het filter gemonteerd, zodat de verschildruk over de korf kan worden gemeten. Daarmee kan een maximum druk worden ingesteld waarmee een veilige afvoer van de oversize wordt gegarandeerd. Het systeem kan nog verder worden verfijnd door uitbreiding met opties als b.v. “korfdetectie”, zodat een alarm afgaat als een korf niet is gemonteerd. Met de optie instelling “max. verschildruk korf” wordt schade door overdruk voorkomen. Bij overschrijding van de max. ingestelde verschildruk wordt een alarm gegeven. Een veel voorkomend probleem bij gesloten productielijnen is dat overdruk ontstaat door externe oorzaken. Hiervoor kan de optie “overdrukindicatie” worden aangebracht. Daarmee wordt de overdruk aangegeven als deze druk de max. druk overschrijdt. Resetting is mogelijk. Andere opties: -de mogelijkheid meer dan één filter tegelijk te controleren -start/stop op afstand Het nieuwe Filter Management Systeem ™ kan worden aangesloten via een modem, serieschakeling, m.b.v. USB, Bluetooth alsook met Modbus TCP Ethernet Protocol. Dat betekent eenvoudige installatie zonder extra bedrading, waardoor tijd