Het toevoegen van micro-ingrediënten in diervoeding vereist de hoogst mogelijk precisie om het juiste effect in elk rantsoen te bereiken. Want wie te veel micro-ingrediënten toevoegt verspilt daarmee kostbare additieven en wie te weinig micro-ingrediënten toevoegt of de effectiviteit ervan verloren laat gaan, bereikt niet het gewenste resultaat. Een uitdaging voor fabrikanten van diervoeders die aan hoge kwaliteitseisen van hun klanten moeten voldoen. Magicon, het nieuwe voerconcept van Dinnissen Process Technology biedt deze fabrikanten een oplossing. Magicon uitgekiende combinatie van voertechnieken Magicon is een nieuw voerconcept van Dinnissen Process Technology waarmee fabrikanten multi-flexibel veevoer kunnen samenstellen en uitleveren. Het concept bestaat uit een scala van technische oplossingen die elk zorgen voor een extra schakel in de veevoerproductie. Het idee achter de Magicon is dat voerfabrikanten gemakkelijk binnen hun eigen voerfabriek een breed assortiment aan veevoer, in kleine én grote hoeveelheden, kunnen produceren en volledig naar de wens van hun individuele klant kunnen uitleveren. Daarnaast is de Magicon een technisch concept dat voerfabrikanten in staat stelt hun voerlijn continue uit te breiden en aan te passen aan de veranderende eisen en wensen in de markt. De Magicon staat zo dus voor flexibiliteit voor zowel de veevoerfabrikant áls de voerafnemer.