De nieuwe CGS-10 serie van Netzsch Condux is ontworpen voor laboratorium toepassingen met gasstroom volumina tot 50 m3/h. De molen is voorzien van 3 straalpijpen, die horizontaal in de bodemsectie van het molenhuis bevestigd zijn. De 1 kW aandrijfmotor van het ziftwiel is direct aangeflensd en draait het ziftwiel met 18000 omw/min. De topsectie met de windzifter kan 1800 gedraaid worden voor eenvoudige reiniging, onderhoud en inspectie. Aan het leveringsprogramma zijn ook de CGS 150 en CGS 180 toegevoegd en gericht op toepassing van efficiënte luchtstraal technologie in productie omgeving. Met gasstroom volumina tot 14.000 m3/h en 4 exact gepositioneerde straalpijpen wordt een optimaal energetische rendement gehaald. Verlies van maalgas wordt voorkomen door een optimale configuratie van alle gasdoorvoerende machinedelen.De deeltjesgrootte van het gemalen product wordt bepaald door het horizontaal geplaatste ziftwiel dat met de topsectie van het maalhuis weg geklapt kan worden. Luchtstraalmolens kunnen de hardste en meest abrassieve producten probleemloos en slijtagevrij microniseren. Met een ingebouwd ziftwiel kunnen ook bij hoge capaciteiten scherpe scheidingsgrenzen en eindfijnheden tot 2 micron bereikt worden. Daarnaast vind geen contaminatie en temperatuurverhoging van het product plaats Het huidige leveringsprogramma voor de CGS luchtstraalmolens omvat nu 9 types, van laboratorium gebruik tot aan grootschalige industriële productie.