Met deze centripetaalweger kunnen stortgoederen met een stortgewicht van 0,04-3,5 in capaciteiten van ca. 0,5-100 m3/hr zeer nauwkeurig en betrouwbaar worden gewogen en gedoseerd. In tegenstelling tot conventionele technologieën welke op basis van gewicht, snelheid, impact of volume werken, meet de centripetaalweger de stortgoederen direct in de materiaalstroom. Een vaste stofstroom wordt inline aangevoerd tegen een verticaal gedeelte in de weger. Aansluitend wordt het materiaal "glijdend" over de holle plaat gevoerd. Op deze plaat wordt het materiaal van richting veranderd en wordt de afbuig- (centripetaal-) kracht, welke evenredig is met en uitsluitend afhankelijk van de passerende massa, met een drukdoos gemeten. De gemeten kracht wordt elektronisch omgezet in de bijbehorende elektronica waarna de productstroom in kg/hr en de gepasseerde hoeveelheid in kg wordt gepresenteerd. De centripetaalweger wordt geleverd in al of niet stofdichte uitvoering. Door weging van de optredende materiaalstroom en totalisering van de gepasseerde hoeveelheid materiaal is de centripetaalweger eveneens bij uitstek geschikt voor het realiseren van een gecontroleerde flow. Door geen flowonderbrekening, geen kleppen, geen filters etc. is de centripetaalweger in veel gevallen een perfect alternatief voor loss-in-weight systemen en weegbanden.