Group Victor Peeters ondersteunt Borealis in hun volledige onderhoudsproces van de reactoren (ledigen, reinigen en vullen). Het reinigen van reactoren is een specialiteit op zich. Voor het recycleren en mengen van het product in de reactoren liet Peeters een installatie op maat bouwen door Motogroup. Een reactievat wordt opgebouwd uit verschillende lagen: afwisselend een laag keramische ballen en een laag gevuld met een mengeling van katalysator en inert product. De keramische ballen hebben als doel de gasflow in het reactorvat te bevorderen. Na een bepaalde tijd is de katalysator uitgewerkt en moet deze worden vervangen. Borealis doet hiervoor beroep op de firma Victor Peeters. Peeters zuigt de reactorvaten leeg en voert het materiaal af met eigen vrachtwagens. Eenmaal op hun site wordt het product gescheiden in vier verschillende fracties: • Grote ballen • Kleine ballen • Katalysator en inert product • Stof Dit scheidingsproces gebeurt met een installatie die door Motogroup werd ontworpen en de technologie werd door BULK .ID aangeleverd. In een eerste stap gaat het product uit de reactorvaten over een 3-dek zeef van TrennSo Technik. De grote en de kleine ballen worden uit het product gehaald, van elkaar gescheiden en gestockeerd in bigbags om later opnieuw gebruikt te worden. Het fijne stof kan niet gerecupereerd worden en wordt afgevoerd. De resterende productmix katalysator wordt met een elevator opnieuw omhoog gebracht. In deze tweede stap komt het product terecht op 2 identieke scheidingstafels van TrennSo Technik. De katalysator en het inert product worden hier uit elkaar gehaald. Het inert product wordt opgeslagen in bigbags om later te kunnen gebruiken. De katalysator is uitgewerkt en daardoor niet langer bruikbaar. Na het leegmaken van de reactorvaten bij Borealis dienen deze uiteraard opnieuw gevuld te worden. Tijdens het vullen dient een bepaalde volgorde van productlagen gerespecteerd te worden. Zo moet een laag gerecycleerde ballen afgewisseld worden met een laag nieuwe actieve katalysator en gerecycleerd inert product. Het samenvoegen van het inert product en de actieve katalysator gebeurt met een menginstallatie die eveneens door Motogroup ontworpen werd. De 2 producten worden via 2 bigbag-losstations gevoed. Via de onderliggende weegbanden wordt de gewenste dosering van beide producten gegarandeerd. De afgewogen hoeveelheid van elk type product wordt tevens gelogd voor controle en administratieve doeleinden. Daarna vallen beide producten in een menger waar ze samengevoegd worden. Een elevator brengt het product omhoog en via een wisselklep wordt één van beide bins gevuld. Zowel de scheidings- als de menginstallatie zijn volledig geïntegreerd en uitgewerkt door Motogroup. Motogroup heeft hier een totaaloplossing aangeboden. Tijdens het uitwerken van het concept was er een nauwe samenwerking tussen eindklant Borealis, Victor Peeters en Motogroup.