Harde, elastische, warmtegevoelige producten of monsters met vluchtige componenten worden normaal niet verwerkt bij kamertemperatuur. Bij het vermalen kan het sample materiaal samenklitten, in andere gevallen kunnen vluchtige componenten uit het monster ontsnappen. De beste oplossing voor deze materialen is cryogeen vermalen. Dit proces maakt gebruik van vloeibare stikstof of droog ijs. Hierdoor wordt het sample broos en breekbaar en kunnen vluchtige componenten niet verdampen. In de whitepaper (in het Engels) wordt toegelicht welke monsters cryogeen gemalen kunnen worden, welke laboratorium-molens geschikt zijn, en waarop gelet moet worden.