Door steeds verdergaande voedsel veiligheidseisen en de bijbehorende kontrole en kwaliteits normen is het nemen van monsters van o.a. grondstoffen en gereed product een verplichting geworden. Om dit proces te vereenvoudigen en verzekerd te zijn van het juiste monster met bijbehorende specificaties hebben WEMO Techniek bv en Heemhorst Int. naast de vol-automatische monstername de monstername-carrousel op de markt gebracht. Het systeem is als los onderdeel of volledig automatisch met o.a. monsterhappers en transport naar de carroucel leverbaar. De systemen kunnen als kompleet pakket op klantspecificatie door een van de samenwerkende bedrijven POETH Tegelen of Heemhorst Int. Nieuwleusen gemonteerd worden.

Geschreven door