🇫🇮 Espoo, Finland | Specialist in röntgenanalyse Malvern Panalytical komt met een oplossing voor watermonitoring waarmee de mijnbouw minder vervuilend zou worden. De Finse geologische onderzoeksdienst doet momenteel onderzoek met Malvern Panalytical’s Epsilon Xflow om actuele informatie te verkrijgen over de kwaliteit van het proces- en afvalwater tijdens mijnbouwwerkzaamheden. De röntgenfluorescentie-applicatie kan real-time metalen identificeren, en de mijnbouw zo efficiënter maken. Maar er is meer: de pilotinstallatie waarmee gedraaid wordt, kan ook kritische grondstoffen uit de afvalstroom van mijnbouwbedrijven extraheren, wat een milieutechnisch concurrentievoordeel kan bieden. ●

mijnbouwröntgenfluorescentie