Modulomix: continumenger voor de farmaceutische industrie Hosokawa Micron B.V. in Doetinchem heeft met name voor de farmaceutische industrie de Modulomix ontwikkeld, een continumenger op basis van de beproefde Cyclomix-technologie. Daarmee kunnen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen enorme besparingen in tijd en geld worden bereikt tijdens het opschalingstraject. Continuproductie wordt een steeds belangrijker item binnen de farmaceutische industrie en met de Modulomix komt Hosokawa Micron B.V. aan deze ontwikkeling tegemoet. Het grote voordeel van continuproductie is dat met eenzelfde kleine menger elke gewenste hoeveelheid kan worden geproduceerd en dat dus meer flexibiliteit wordt geboden tegen minder kosten. Hosokawa Micron B.V. heeft bij de ontwikkeling van de Modulomix gekozen voor de Cyclomix-technologie, vanwege de hoge mengefficiëntie die daarbij wordt bereikt en de goede agglomererende eigenschappen. Dat laatste is aan de orde wanneer medicijnpoeders minder stoffig en beter hanteerbaar moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld om de risico’s van stofexplosies tijdens de verwerking te beperken, om een hogere tabletcapaciteit en –stabiliteit te bereiken en/of om segregatierisico’s uit te sluiten. De Modulomix wordt in één standaarduitvoering geleverd met een gelimiteerd volume, zodat een snelle reactiviteit wordt bereikt, een minimum aan residu en een snel start- en stopproces.

Geschreven door