In samenwerking met een toonaangevende fabrikant van compound heeft Brabender Technologie een modulaire Masterbatch-doseerinstallatie ontwikkeld. De installatie kenmerkt zich door zijn compacte bouw, grote flexibiliteit en eenvoudige bediening. De modulair compacte differentiaal-doseerunits vormen de basis van de installatie en zijn in cirkelvorm opgesteld onder een gelijkvormige stalen constructie. Uitbreiding met één of meerdere doseerunits betekent het doorlussen van de Veldbus waarna het geheel volledig met elkaar is geïntegreerd. Verder is bijzonder veel aandacht besteed aan eenvoud in flexibel gebruik en reiniging. Door de nieuwe Easy-Change uitvoering kan de basistrechter met schroef, schroefuitloop en de eventueel deels nog gevulde opzettrechter, na eenvoudig ontkoppelen als module weggenomen en uitgewisseld worden of extern leeggemaakt en eventueel nat gereinigd worden. De weggenomen module heeft geen elektrische delen. Daar de weeginrichting niet uitgewisseld wordt, blijft de besturingstechnische integratie onveranderd evenals de eerder ingestelde parameters. De installatie kent een brede inzetbaarheid en biedt dan ook ideale productievoorwaarden bij veelvuldig wisselen van receptuur- en grondstof in het bijzonder bij “Online-Compounding” met kleinere productieseries op klantenspecificatie. Op basis van een snelle grondstofwisseling en reiniging is slechts weinig bedieningspersoneel nodig waardoor een kostengunstige productie is gewaarborgd.