De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, liet vandaag weten blij te zijn dat sociale partners in de Procesindustrie snel zijn gekomen tot een voorstel voor een sectorplan voor de Procesindustrie. Dit plan is begin deze maand ingediend bij het ministerie door het Kenniscentrum PMLF in opdracht van de sociale partners in de procesindustrie AWVN, FNV, CNV Vakmensen en VNCI. Het Sectorplan richt zich op het verminderen van de verwachte tekorten aan vakmensen, onder andere door het versneld opleiden met baangarantie van 200 jongeren en het creëren van 750 extra leerwerkbanen. Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de procesindustrie, bijvoorbeeld door middel van scholing voor 1000 medewerkers en het uitvoeren van loopbaan- en gezondheidschecks is het tweede speerpunt van het sectorplan. De procesindustrie bestaat onder andere uit de chemische industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, textiel- en papierindustrie en de metallurgische industrie. Vanaf nu tot aan 2020 wordt er jaarlijks een tekort van 900 procesoperators (vaak ook VAPRO operators genoemd) verwacht. Sectorplan voor de Procesindustrie In het kader van het Sociaal Akkoord en de plannen van het Kabinet gaven de sociale partners in de Procesindustrie opdracht aan Kenniscentrum PMLF en Opleidingsfonds OVP om tot een sectorplan voor de Procesindustrie te komen, mede ondersteund door SBCM (A+O fonds voor de Sociale Werkvoorziening) en VAPRO. Het sectorplan heeft als doel het verminderen van het tekort aan vakmensen en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de procesindustrie. Op vrijdag 1 november is dit sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vandaag heeft minister Lodewijk Asscher laten weten blij te zijn met het plan. Met het plan is circa € 35 miljoen gemoeid. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats door de sectorale organisaties in samenwerking met SBCM, branche-opleider VAPRO en samenwerkende scholen. CNV Vakmensen gaat de nieuwe werknemers begeleiden in de start fase van hun carrière om het rendement van opleiden en betreden van de arbeidsmarkt succesvoller te maken. `De vakbond zal in de toekomst meer en meer partner en adviseur van werknemers worden, de chemie is een pilot`, aldus Henk van Beers, bestuurder CNV Vakmensen. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Ik heb vernomen dat sectorale sociale partners een sectorplan hebben ingediend voor de Procesindustrie, waarin via om- en bijscholing mensen aan het werk worden geholpen en gehouden. Het plan is door het ministerie in behandeling genomen en wordt zo snel mogelijk beoordeeld. Ik hoop dat dit voorbeeld om gezamenlijk een plan te maken ook door andere sectoren en regio’s wordt gevolgd.”