Continuproductie is de standaard voor het produceren van pillen, met name als het gaat om generieke geneesmiddelen. Voor kleine hoeveelheden zeer specialistische, zware medicijnen geldt dit echter nog niet. Daar zitten nog wat technologische hobbels. De gebruikelijk toevoer- en mengmethoden zijn niet geschikt voor een lage doorvoer van stoffen waarin maar heel weinig werkzaam bestanddeel zit. Gericke biedt hiervoor een oplossing in de vorm van een Mini Batch Mengsysteem. Dit is een semi-continue mengmethode, die de voordelen van continuproductie combineert met die van batchprocessen. Het resultaat is een vereenvoudigd systeem dat geschikt is voor het produceren van kleine batches pillen met een lage dosis krachtig werkend ingrediënt. Enkele voordelen van het mengsysteem zijn een maximale menghomogeniteit (zelfs bij zeer kleine componentverhoudingen) en zeer kleine batchvolumes (< 1 – 3 kg). Het systeem is geschikt voor 0-20 kg/uur zonder opschaling en is eenvoudig op te starten, zonder opstartverliezen. Het materiaal is simpel te tracken, zonder RTD-modellering. PAT en Raman spectroscopie kunnen geïntegreerd worden. Het systeem is veilig (‘high containment’) en goed reinigbaar (‘wash-in-place’, WIP). De Gericke Mini Batch Blender is beschikbaar als stand-alone unit, voor de beginfase van de productontwikkeling, of volledig geïntegreerd in de Gericke Formulation Skid (GFS) met Loss-in-Weight Feeders, Process Analytical Technology (PAT) en Material Handling.