Dat de coronacrisis impact heeft op de overslagactiviteiten in de Rotterdamse haven blijkt uit een daling van de tonnages. In het eerste kwartaal was dit effect nog beperkt. Naast minnen waren er bovendien ook plussen. In Q1 van 2020 werd 112,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen, 9,3% minder dan het eerste kwartaal van 2019. Van minder overslag was vooral sprake in aan de energiesector gerelateerde sectoren: de segmenten kolen, ruwe olie en olieproducten. Vooral de afname van de kolenoverslag met 39,6% is bijzonder fors. De voornaamste reden daarvoor was dat er in Duitsland en Nederland minder stroom werd opgewekt met kolen en meer met gas en wind. Dit heeft weer te maken met een lage gasprijs en veel aanbod van windenergie door de gunstige weersomstandigheden. Stijging was er in de overslag van ijzererts, biomassa, LNG en overige natte bulk. De stijging van biomassaoverslag met 106% is een verdubbeling. Oorzaak is het opvoeren van de inzet van biomassa in de Amer 9 centrale in Geertruidenberg naar 80 à 90%. De toename van de overslag van erts met 15,7% (920K ton) komt doordat staalbedrijven in het afgelopen kwartaal meer voorraad inkochten dan vorig jaar, hoewel de productie niet is gestegen. Er werd 16,7 miljoen ton droog massagoed overgeslagen in het eerste kwartaal. Dat is 14% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Overig droog massagoed daalde met 21%, ofwel 694K ton minder. Deze daling had te maken met uitgestelde bouwprojecten en de aanvoer van zand en bouwmaterialen die daarvoor nodig is. Ook zag het eerste kwartaal een verminderde aanvoer van mineralen als gevolg van dalende industriële productie in Duitsland. De effecten van de coronacrisis op de containeroverslag is nog niet direct in de cijfers terug te vinden. Die bleef vrijwel gelijk, wel daalde de toevoer vanuit China in februari lichtjes door de lockdown daar. Dat gaat in het tweede kwartaal veranderen. Zeeschepen doen vier tot vijf weken over de reis, waardoor het effect in Rotterdam pas in Q2 merkbaar gaat worden.