Deze microgolfschakelaar maakt geen contact met het product, is niet intrusief en is geschikt voor veel applicaties in zowel vloeistoffen als bulk. Een installatie omvat een zender en een ontvanger die worden gemonteerd recht tegenover elkaar op een afstand tot maximum 40m uit elkaar. Tijdens werking zendt de zender continue, met laag verbruik, microgolven uit naar de ontvanger. Een relais-uitgang wordt geactiveerd (of gedesactiveerd) wanneer deze straal wordt onderbroken door het materiaal dat wordt gecontroleerd. Eenvoudige afregeling en gevoeligheidsregeling zijn kenmerkend voor dit apparaat. Enkele toepassingen zijn hoog- en laagdetectie in grote silo’s (zowel bulk als vloeistoffen), detectie van voertuigen of treinen (ook in zeer stoffige omstandigheden), tellen van bulkproducten, blokkages in grote stortpunten,… Voor materiaaldetectie in buizen, kleine stortpunten, e.d. bieden wij tevens de Ramsey Granuflow GTR130 of DTR131 microgolfschakelaar aan.