De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in november 2011 meer omgezet dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was zowel de productie als het verkoopvolume minder. In de chemische en de farmaceutische industrie vertegenwoordigden de orderportefeuilles een lagere waarde dan in november 2010. De producten van de totale branche werden tegen een flink hogere prijs verkocht. Omzet, productie en afzetprijs (november 2011) Hogere omzet In november 2011 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 10 procent meer omgezet ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. Hierbij groeide het bedrag aan verkopen op de exportmarkt met bijna 8 procent. Op de nationale markt was de omzettoename van 14 procent beduidend sterker. In november is de afzetprijs gestegen met 15 procent. Per gemiddelde werkdag lag de afzet onder het niveau van een jaar eerder. De onderliggende branche aardolie-industrie stak er in november bovenuit met een omzettoename van 24 procent. In de subbranche farmaceutische industrie lag het bedrag aan verkopen bijna 8 procent onder het niveau van de vergelijkbare maand in 2010, terwijl de rubber- en kunststofproductenindustrie een omzetstijging realiseerde van 4 procent. Lagere orderontvangsten De chemische industrie had in november 2011 ruim 4 procent minder orderontvangsten dan een jaar eerder. Over de grens haalde deze subbranche bijna 6 procent minder aan orders binnen. Op de nationale markt was dat 1 procent minder. Bij de farmaceutische industrie zijn de orderontvangsten met 14 procent gedaald. Binnen de landsgrenzen daalde de waarde van de ontvangen orders met 18 procent, terwijl daarbuiten de waarde13 procent kleiner was ten opzichte van november 2010. Producten flink duurder De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in november 15 procent duurder dan een jaar eerder; zowel de exportmarkt als het binnenland liet een gelijke prijsstijging zien. De prijsstijging van aardolieproducten met 25 procent droeg hier voornamelijk aan bij. De overige onderliggende branches, de chemische industrie en de rubber- en kunststofproductenindustie rekenden hun producten, mede als gevolg van een hogere olieprijs, respectievelijk 10 en 4 procent duurder af. Bij de farmaceutische industrie werden de producten 5 procent duurder. Afname productie In november 2011 werd er per gemiddelde werkdag ruim 6 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het was de tweede productieafname op rij sinds september 2011.