Master Engineering b.v., gevestigd in Heteren, heeft een gebruiksvriendelijk testsysteem ontwikkeld om de nauwkeurigheid van een bandweger gemakkelijk te kunnen controleren. De beste methode om een bandweger te kalibreren cq te testen is het opvangen van een batch die over de bandweger is gegaan, en deze band daarna te wegen op een weegbrug of weegplateau. Dit is vaak niet mogelijk of erg omslachtig. In dergelijke gevallen valt men terug op het gebruik van test gewichten die dan op het weegframe van de bandweger worden geplaatst, waarmee men de belading gesimuleerd wordt. Als het banden zijn met grotere capaciteiten dan moeten er nogal wat testgewichten op het frame geplaatst worden. Om het gesleep met test gewichten te voorkomen, heeft Master een systeem ontwikkeld waarmee gewicht middels een handle en een pendulem met één handomdraai op het frame gelegd kunnen worden. Door het gebruiksgemak is ook de drempel weg gehaald om deze procedure uit te voeren en zal het gemakkelijk regelmatig gedaan kunnen worden. Door de handle te voorzien van een elektro-pneumatische cilinder kan het testen zelfs op afstand gebeuren. Met de juiste weegprocessor kan gekozen worden om de eventuele weeg fout automatisch te corrigeren. Master Engineering heeft een uitgebreid gamma aan bandwegers en weegbanden die toegepast worden afhankelijk van de omstandigheden en gevraagde nauwkeurigheid, en een eventuele ijkwaardigheid.