Master Engineering b.v. zal met ingang van 20 december 2007 verhuist zijn naar Heteren. Door de groei van het bedrijf voldoet het huidige bedrijfspand in Ede niet meer aan de eisen. Het nieuwe pand heeft voldoende kantoorruimte en een moderne werkplaats. Klik voor nieuwe adresgegevens op de link hieronder. Het leveringsprogramma van Master Engineering bestaat o.a. uit de Master Bandwegers, Doseerbanden, Schroefweegsystemen, Valplaat meetsystemen, Silo- en Bunkerwegingen, Batchwegers, Vochtmeters, Volumemeetsystemen, Continue Niveaumeting; Niveauscahkelaars; Flowmeting voor pneumatisch transport, Flow-no-Flow signalering, en Metaaldetectie!