Master Engineering bv, Ede, brengt een Microwave niveauschakelaar van Hawk uit Australië op de markt. De techniek is gebaseerd op een zender/ontvanger systeem. De zender stuurt een gepulseerd microgolf signaal naar de ontvanger. Wanneer de ontvangst van dit radarsignaal wordt verstoord door tussenliggend product zal de ontvanger dit signaleren en het contact doen schakelen. Het grote voordeel is dat dit systeem buiten de silo, bunker of trechter geplaatst wordt en niet met product in aanraking komt. Toepassingsgebieden zijn poeders en granulaten zoals bijvoorbeeld cement, zand, grind, kolen, plastics, rubber, voedingsmiddelen, veevoeders en kalk. Ook in ovens met temperaturen tot +700°C. Het leveringsprogramma van Master Engineering bestaat verder o.a. uit de Master Bandwegers, Doseerbanden, Schroefweegsystemen, Valplaat meetsystemen, Silo- en Bunkerwegingen, Batchwegers, Vochtmeters, Volumemeetsystemen, Continue Niveaumeting; Flowmeting voor pneumatisch transport, Flow-no-Flow signalering, en Metaaldetectie!