De mate van werking van een magnetisch scheidingssysteem bepalen we vaak met magnetische veldmetingen. In dat geval meten we de magnetische fluxdichtheid op één of meerdere plaatsen in de scheider. Scheidend vermogen Deze metingen gebruiken we regelmatig – bewust of onbewust - als enige maatstaf voor het scheidend vermogen van magneetscheiders. In specifieke situaties kunnen deze metingen een voldoende beeld daarvan geven, zoals voor het bepalen van de afname in magnetische kracht – en daarmee scheidend vermogen - van een specifieke scheider over de tijd. Of voor het onderling vergelijken van de prestaties van twee of meer dezelfde type scheiders die onder dezelfde procescondities worden gebruikt. Meer dan fluxdichtheidsmetingen Over het algemeen echter is dat niet het geval en moeten we meer aspecten dan alleen fluxdichtheidsmetingen meenemen bij het bepalen van het scheidend vermogen van een magnetische scheider. Dat verduidelijken we in dit document.

Magneetscheiders