Voor het maken van stroom heb je een generator, een turbine en stoom nodig. Klinkt in theorie eenvoudig, maar hoe breng je dit op grote schaal in de praktijk? Om dit uit te zoeken organiseert de Machevo & Bulk Vereniging op dinsdag 27 september a.s. een excursie naar de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg. Deelname is voor leden en potentiele leden kosteloos, inschrijven is i.v.m. organisatie en veiligheidsvoorschriften noodzakelijk. Amercentrale Geertruidenberg De Amercentrale in Geertruidenberg is een van de grote productielocaties van Essent. De centrale bestaat uit eenheid 8 (in bedrijf sinds 1980) en eenheid 9 (1993). Samen hebben de twee eenheden een elektrisch vermogen van 1.245 megawatt en een warmteproductievermogen van 600 megawatt. Ze kunnen jaarlijks genoeg elektriciteit produceren voor zo`n drie miljoen huishoudens. Naast steenkool gebruikt Essent schone biomassa (voor Groene Stroom) en houtgas (voor Groen Zakelijk) als brandstoffen. De centrale kan ook op aardgas worden gestookt. Op dit moment wordt al 35 procent van de steenkool op de Amer 9 vervangen door biomassa. Essent wil de komende jaren verder groeien van 50 procent naar meer dan 80 procent om de productie van groene stroom verder op te kunnen voeren. Omvangrijke revisie Amercentrale 8 Begin april is de grote onderhoudsbeurt van energiecentrale Amer 8 in Geertruidenberg gestart, een van de twee units. Voor een periode van drie maanden zijn duizend extra arbeidskrachten aan de slag op het terrein van Essent. De andere unit, Amer 9, blijft tijdens de onderhoudsperiode gewoon in bedrijf. De Amercentrale heeft zich bereid verklaard op 27 september a.s. haar deuren open te stellen voor een informatieve rondgang voor Machevo leden. De excursie start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Zie onderstaande link voor meer informatie.