Tijdens het grootse netwerkevenement Machevo Connect zijn meerdere bestuurswisselingen bij de Machevo & Bulk Vereniging bekrachtigd. Het evenement, op 7 december jl. georganiseerd in samenwerking met de Jaarbeurs, wordt ieder jaar gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering en is daarom de ideale gelegenheid om de onderlinge band te verstevigen en nieuwe contacten te leggen. De wisselingen op een rij Perry Verberne, directeur van Van Beek Schroeftransport B.V., volgt Chris van der Lande (ook van Van Beek) op als bestuurslid. Zaakvoerder bij Optyl Yves Willems volgt Carlos Ooijen (directeur VDL Industrial Products) op als penningmeester omdat Ooijen op zijn beurt in de voetsporen treedt van vice-voorzitter Frans Bakker (directeur Dinnissen B.V.). Met applaus bekrachtigd Journalist en presentator Jort Kelder, die deze keer optrad als dagvoorzitter, en voorzitter van de Machevo & Bulk Vereniging Tom Pruymboom (directeur Nirota B.V.) benoemden deze heren in hun nieuwe functie, waarna de ALV de benoemingen met applaus bekrachtigde. Voorbereid op de toekomst Ter voorbereiding hebben de bestuursleden de afgelopen maanden al kennisgemaakt met hun nieuwe post. Ook vindt binnenkort een brainstormsessie plaats waar de bestuursleden zich buigen over de vraag waar Machevo nu staat en hoe de vereniging haar leden ook in de toekomst het beste kan blijven dienen. Zo blijft Machevo scherp, op koers en klaar voor de toekomst.