Dat er behoefte is aan een platform voor de solids professional heeft het succes van easyFairs SOLIDS – van 21 & 22 november jl. in Rotterdam - ruimschoots bewezen. Ruim 1700 bezoekers struinden de tweede editie van de vakbeurs in Nederland af op zoek naar oplossingen die bijna 150 exposanten te bieden hadden. Het business event heeft ook een Belgisch platform dat plaatsvindt in het hart van de industrie rondom de haven van Antwerpen. In de Benelux vindt de eerstkomende easyFairs SOLIDS plaats op 24 & 25 maart 2009 in Antwerpen. Met zijn 6de editie kunnen we hier ondertussen spreken van een gevestigde waarde. In de editie van 2007 was er in Antwerpen nog een onbeperkte standoppervlakte en – hoogte waardoor er tussen de exposanten een imago opbod gold. Daarnaast duurde de beurs 3 dagen, wat het kostenplaatje van de exposanten vergrootte. In navolging van het succes van de solids beurs in Nederland, heeft easyFairs beslist om hetzelfde concept in Antwerpen door te voeren: tweedaagse vakbeurzen met all-in stands. De eerstvolgende Nederlandse editie van easyFairs SOLIDS vindt plaats op 25 & 26 november 2009 in Rotterdam. Als uw bedrijf oplossingen ontwikkelt of aanbiedt die ervoor zorgen dat de gespecialiseerde bulk- en stortgoedindustrie haar kosten kan verlagen en efficiënter en productiever kan werken, dan is het een must om te exposeren op easyFairs SOLIDS. Wees er vlug bij want ondertussen is meer dan 80% van de totale beursoppervlakte bezet.

Geschreven door