De gemeten waarden komen direct in uw PC waar ze verder verwerkt kunnen worden, de gewichtsaanduiding wordt hiermee overbodig. Deze oplossing biedt vele voordelen tegenover conventionele analoge oplossingen. Kenmerken; • Geen weegaanduider (indicator)nodig, Flintweigh duidt het gewicht aan op het beeldscherm zie figuur.. • Hoekafregelen met enkele commando’s, geen weerstanden meer solderen. • Geen alibiprinter nodig, het alibigeheugen bevindt zich op de hard disk. • De communicatie verloopt op een normale PC, deze is zelfs te vernieuwen zonder herijking • Communicatie en signaaloverbrenging zijn digitaal en daardoor minder gevoelig voor storingen door vocht en inductie. • Vanuit de PC direct toegang tot iedere RC3D load cell(indien nodig zelfs per ethernet). • Ombouw van meeste Analoge systemen is mogelijk, zonder veel mechanische veranderingen. • Dit alles is OIML R76 toegelaten Werking: De digitale Flintec RC3D krachtopnemers worden in de KPFD junction box verbonden. Via een RS485 Bus gaat het signaal verder naar de Flintweigh “Scale Interface”. In deze omvormer wordt de ijkwaardigheid van het weegsysteem gewaarborgd. Door het aansluiten van de “Scale Interface” op een USB ingang van de PC en het installeren van de Flintweigh software ontstaat een digitaal ijkwaardig weegsysteem waarbij de meetgegevens direct verwerkt kunnen worden in de PC. Voor meer informatie bezoek Flintec GmbH op de Industrial Processing stand 07.B058 of bel 076-599 1852