Het wervelbedproces is erg belangrijk, b.v. bij het drogen van granulaten, tijdens de verbranding van steenkool, alternatieve brandstoffen of rioolslib, en in toenemende mate ook voor metallurgische processen zoals bij ertsverrijking. In veel gevallen is de grondstof een granulaat, b.v. korrels van 0,5 tot 1 mm. Vaak is de grondstof beschikbaar als slib of (filter)stof. Met de granuleertechnologie van EIRICH is het mogelijk om van deze grondstoffen een zeer homogeen granulaat te verwerken en dit met heel korte verwerkingstijden van 3 tot 5 minuten. De EIRICH mengers van 1 tot 3000 l hebben allemaal slechts één bewegend onderdeel , de zogenaamde rotor, om te granuleren. Grotere machines hebben twee of meer rotoren. Er zijn geen snel werkende snijmessen nodig die onderhevig zijn aan slijtage zoals het type dat nodig is voor ploegschaarmixers. Afhankelijk van de taak kan de rotor draaien met snelheden tot meer dan 30 m/s. Dit maakt het mogelijk om hoge schuifkrachten te genereren en vloeistoffen snel te verdelen. Het hybride mengproces maakt variabele snelheden mogelijk tijdens één productiecyclus. Naar keuze kan eerst droog of vochtig gemengd worden en dan pas de granulatie gestart worden. Het variëren van de gereedschappen en snelheden kan een aanzienlijke invloed hebben op de korrelgrootte. Korrels met een d50-waarde van