Herweg presenteert in samenwerking met de moedermaatschappij Jöst uit Dülmen een gravimetrisch doseersysteem voor kleine capaciteiten. Na de overname twee jaar geleden, heeft Herweg als weegspecialist optimaal gebruik gemaakt van de synergiemogelijkheden die het Jöst programma bood op het gebied van tril- en doseeraandrijvingen, wat ondermeer heeft geleid tot de ontwikkeling van deze kleine doseerunit. Kenmerkend voor het systeem is het gebruik van 4 weegcellen in het weegplateau waardoor een hoge stabilteit is bereikt en het weeggedrag ongevoelig blijft voor trillingen van het doseergootje. Afhankelijk van de inhoud van de weeghopper en de breedte van het trilgootje varieert het bereik van 4 kg/h tot maximaal 5000 kg/h bij een nauwkeurigheid < 0,5%.

Geschreven door